คนชอบทำบาปกรรม

คนชอบทำบาปกรรม
ใจย่อมต่ำลงทุกที
ยังอยู่ในโลกนี้
ก็ไม่มีความสุขใจ
หลังตายจากโลกนี้
อเวจีเป็นที่ไป
คำพระจึงห้ามไว้
อย่าชอบใจทำบาปกรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ต.ค. ๒๕๖๔