พูดมากหรือพูดน้อย

พูดมากหรือพูดน้อย
พูดนิดหน่อยพอประมาณ
แม้นิ่งมิกล่าวขาน
ไม่พ้นการถูกนินทา
นินทาและสรรเสริญ
เหตุเจริญแห่งปัญญา
แก่ผู้ที่นำมา
ไว้สำหรับปรับปรุงตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ต.ค. ๒๕๖๔