เมื่อบาปมาให้ผล

เมื่อบาปมาให้ผล
จิตใจคนมักมืดดำ
แล้วไปสร้างบาปกรรม
อันก่อภัยให้แก่ตัว
เหมือนคนทำบาปหนัก
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
นำมาประดับหัว
ถูกจักรฟันถึงบรรลัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ต.ค. ๒๕๖๔