เรื่องที่เราสัทธา

เรื่องที่เราสัทธา
อย่ายึดว่าต้องเป็นจริง
ดังนั้น สำคัญยิ่ง
อย่าปัดทิ้งคำติชม
คำติรับฟังไว้
อาจช่วยให้ไม่ขื่นขม
ส่วนคำที่เขาชม
มักทำใจให้เหลิงลอย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ต.ค. ๒๕๖๔