สละแม้ชีวา

สละแม้ชีวา
เพื่อรักษายุติธรรม
นี้คือผู้เลิศล้ำ
ปราชญ์เก่าก่อนท่านสอนมา
ร่างกายของตายได้
หลังสิ้นใจก็ไร้ค่า
คุณธรรมยั่งยืนกว่า
ดำรงอยู่คู่ฟ้าดิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ต.ค. ๒๕๖๔