อ่อนน้อมและถ่อมตน

อ่อนน้อมและถ่อมตน
เป็นมงคลแก่ชีวิต
ต้องทำกับบัณทิต
จึงสัมฤทธิ์ผลเช่นนั้น
หากทำกับพาลชน
ย่อมเกิดผลที่กลับกัน
คือเท่ากับไปปั้น
ปีศาจร้ายให้สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ต.ค. ๒๕๖๔