เกียรติยศ

เกียรติยศที่สังคม
เขาชื่นชมและให้มา
ท่านว่าย่อมมีค่า
สูงยิ่งกว่ายศอื่นใด
ปัญญา สุจริต
อีกความคิดในจิตใจ
การุณคนทั่วไป
คือเหตุให้ได้เกียรติมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๔