มนุษย์ต่างมีใจ

มนุษย์ต่างมีใจ
ไว้นึกคิดและสั่งการ
การพูดและทำงาน
มีใจนั้นคอยบัญชา
พระว่าถ้าใจดี
มีคุณธรรมคอยนำหน้า
ทำ-พูดสิ่งใดมา
ล้วนเกิดสุขไร้ทุกข์ภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔