ร้ายมาร้ายตอบไป

ร้ายมาร้ายตอบไป
ไม่อภัยไม่งดเว้น
นี้เรียกว่าจองเวร
เป็นบาปกรรมนำทุกข์ภัย
ทุกข์ภัยในโลกนี้
ย่อมไม่มีวันดับได้
ถ้าคนยังมีใจ
ที่เต็มไปด้วยจองเวร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔