ปราชญ์ว่าบัณฑิตชน

ปราชญ์ว่าบัณฑิตชน
คือบุคคลใช้ปัญญา
ศึกษาปวงปัญหา
ว่าเกิดมาแต่เหตุใด
แม้ทุกข์มากระทบ
ยังสงบนิ่งอยู่ได้
ไม่ทุกข์ระทมใจ
คิดแก้ไขไปโดยธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๔