อารมณ์ที่พบพาน

อารมณ์ที่พบพาน
เป็นตัวการทำให้จิต
เกิดความวิปริต
คิดผิดเพี้ยนแปรเปลี่ยนไป
ทำใจให้หนักแน่น
ไม่โกรธแค้นไม่รักใคร่
รู้ทันและเข้าใจ
ผู้ทำได้ใจร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔