ทุกข์อื่นแม้หมื่นพัน

ทุกข์อื่นแม้หมื่นพัน
มีบางวันจึงเกิดมา
แต่ทุกข์เพราะขันธ์ห้า
อยู่กับคนไปจนตาย
ความแก่และความเจ็บ
เหมือนหนามเหน็บติดร่างกาย
ความหิวความกระหาย
คอยบีบคั้นทุกวันคืน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔