มีศีลมีสัทธา

มีศีลมีสัทธา
และตั้งหน้าทำความดี
อยู่ไหนในโลกนี้
ชาวเมธีอยากคบหา
เพราะคบคนอย่างนี้
มีแต่ความพัฒนา
เจริญด้วยปัญญา
และศีลธรรมคุณความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔