ชีวิตจะมีค่า

ชีวิตจะมีค่า
ท่านสอนว่าต้องมีธรรม
ทำดีเป็นประจำ
นั้นแหละธรรมจึงจะมี
ทาน ศีล ภาวนา
เป็นทางมาแห่งความดี
เพียรทำสามอย่างนี้
ย่อมเป็นคนไม่จนธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔