คนดีมีผลงาน

คนดีมีผลงาน
โลกต้องการกันทุกที่
มนุษย์ในโลกนี้
และเทพที่อยู่วิมาน
สัมมากัมมันตะ
อุตสาหะประกอบการ
ธรรมนี้เป็นพื้นฐาน
ทั้งผลงานและความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔