ผู้ที่ทำบุญไว้

ผู้ที่ทำบุญไว้
อยู่ที่ไหนไม่มีทุกข์
ชาตินี้ใจมีสุข
ชาติหน้าได้ไปสวรรค์
ทาน ศีล ภาวนา
พระสอนว่าบุญสำคัญ
หมั่นทำไว้ทุกวัน
เกิดสุขกันทั้งสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔