ชีวิตอยู่รอดได้

ชีวิตอยู่รอดได้
ล้วนอาศัยการต่อสู้
เมื่อคิดอยากจะอยู่
ก็ต้องสู้อยู่ร่ำไป
แต่ผลการต่อสู้
จำต้องรู้ไว้เตือนใจ
ผู้ชนะได้เป็นใหญ่
ผู้ปราชัยกลายเป็นโจร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ พ.ย. ๒๕๖