ความคิดที่แตกต่าง

ความคิดที่แตกต่าง
มิได้สร้างปมปัญหา
แต่สร้างทางปัญญา
อันมีค่าที่ยิ่งใหญ่
ตัวสร้างปมปัญหา
คืออัตตาในหัวใจ
ตัณหาความอยากได้
และความหลงทนงตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ พ.ย. ๒๕๖๔