นับถือแต่คนดี

นับถือแต่คนดี
ใจเรานี้ก็ดีตาม
ปัญญาก็งอกงาม
ความเลวทรามค่อยหมดไป
ผู้ที่มีปัญญา
กรุณามั่นในใจ
สุจริตไร้พิษภัย
ควรนับได้ว่าคนดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ พ.ย. ๒๕๖๔