ร่างกายกับความดี

ร่างกายกับความดี
ทั้งสองนี้ต่างกันไกล
ร่างกายมิเท่าไร
แตกดับไปไม่ถาวร
ดังนั้น เหล่าบัณฑิต
จึงไม่คิดไม่เดือดร้อน
แม้ตนต้องม้วยมรณ์
เพื่อการทำคุณความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ พ.ย. ๒๕๖๔