สิ่งที่ทำให้จิตหรือใจคนเพลิดเพลิน

อันสิ่งที่ทำให้
จิตหรือใจคนเพลิดเพลิน
ลาภยศและสรรเสริญ
สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด
พระว่าโลกธรรม
นำทั้งสุข-ทุกข์มาให้
คือสุขเมื่อยามได้
และทุกข์ใจเมื่อปรวนแปร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ พ.ย. ๒๕๖๔