รัก-ชัง

คนรักนำทุกข์มา
ในเวลาจากกันไป
คนชังนำทุกข์ให้
เมื่อยามได้พบหน้ากัน
ความรักและความชัง
เป็นที่ตั้งทุกข์ทั้งนั้น
อย่าได้ไปยึดมั่น
ให้มากนักเรื่องรัก-ชัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ พ.ย. ๒๕๖๔