สิ่งที่เราสัทธา

สิ่งที่เราสัทธา
อาจมีค่าอันยิ่งใหญ่
หรือตรงกันข้ามไป
ก็เป็นได้เช่นเดียวกัน
คำพระจึงสอนว่า
ก่อนสัทธาเรื่องใดนั้น
สิ่งที่ต้องยึดมั่น
อย่างสำคัญคือปัญญา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ พ.ย. ๒๕๖๔