ความคิดเปลี่ยนไปมา

ความคิดเปลี่ยนไปมา
ความสัทธาไม่ตั้งมั่น
ท่านว่าบุคคลนั้น
เหมือนกับขาดวาสนา
จะคิดทำการใด
มักทำให้เกิดปัญหา
ไม่มีความก้าวหน้า
ตามที่หวังที่ตั้งใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ พ.ย. ๒๕๖๔