เมื่อเราเดินทางผิด

เมื่อเราเดินทางผิด
ผู้มีจิตกรุณา
เขานั้นสู้อุตส่าห์
สละสุขมาบอกทางให้
โบราณท่านสอนว่า
ควรรู้ค่าของจิตใจ
แม้เขาจะเป็นใคร
ก็นับได้ว่ามิตรแท้
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๔