การอ้างเอาศีลพรต

การอ้างเอาศีลพรต
มากำหนดคุณความดี
นักปราชญ์ชาติเมธี
ท่านสอนว่าอย่าวางใจ
เพราะว่าชั่วและดี
นั้นอยู่ที่ตัวนิสัย
ศีลพรตมิอาจใช้
เปลี่ยนนิสัยนั้นได้เลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔