ความรู้และความดี

ความรู้และความดี
มิได้มีจำกัดวัย
ชนชั้นก็มิได้
จำกัดไว้เช่นเดียวกัน
ขึ้นกับวาสนา
ที่สร้างมาแต่ปางบรรพ์
และมีความมุ่งมั่น
หมั่นศึกษาอุตส่าห์ทำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔