รู้เหตุและรู้ผล

รู้เหตุและรู้ผล
รู้จักตนรู้ประมาณ
อีกทั้งรู้จักกาล
ควรกล่าวขานทำการใด
ท่านว่าความรู้นี้
นับว่ามีคุณยิ่งใหญ่
ผู้ที่นำมาใช้
ล้วนทำให้เป็นคนดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔