อำนาจในโลกนี้

อำนาจในโลกนี้
แม้ทุกที่ทุกเวลา
อำนาจของเงินตรา
นักปราชญ์ว่าสุดยิ่งใหญ่
อำนาจแห่งอาวุธ
ที่ว่าสุดจะเกรียงไกร
อาวุธจะมีได้
ล้วนอาศัยอำนาจเงิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๔