อำนาจโบราณเตือน

อำนาจโบราณเตือน
ว่าเป็นเหมือนดาบสองคม
เพราะให้ทั้งสุขสม
และอาจพลาดมาบาดตน
ยิ่งใช้วิธีสร้าง
มาในทางอกุศล
นั้นยิ่งจะส่งผล
อันเลวร้ายในทันตา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๔