กิเลสสงบได้

กิเลสสงบได้
เพราะเข้าใจความเป็นจริง
และที่สำคัญยิ่ง
คือความจริงของร่างกาย
ร่างกายของทุกคน
หนีไม่พ้นแก่ เจ็บ ตาย
ทรัพย์ ยศ หมดความหมาย
เมื่อความตายมาถึงตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ธ.ค. ๒๕๖๔