สติเตือนใจตน

สติเตือนใจตน
ให้ร้อนรนเร่งใฝ่หา
ทั้งทรัพย์และวิชา
และเพียรทำคุณความดี
นี้ความไม่ประมาท
พระจอมปราชญ์ว่าธรรมนี้
เป็นเครื่องนำชีวี
ให้ไกลห่างทางระทม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ธ.ค. ๒๕๖๔