อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้น

ธรรมะรับรุ่งอรุณ

อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้น

จะพลักใสไล่ส่งไป ไม่ให้มันเกิดขึ้น
คงจะเป็นการสำคัญผิดไป
จะให้ทุกอย่าง หรือแม้ แต่บางอย่าง
บางเรื่องเป็นไปดั่งใจ

เป็นไปดั่งหวัง ดั่งที่ทุ่มเทไป ต้องได้ผลตอบกับมาแบบที่คิด แบบที่วาดวิมารไว้ใน กลุ่มก้อนจินตนาการของตนมันเป็นไปได้หรอ

ความเป็น จริง..มันไม่ได้เข้าข้างใคร
ไม่ว่าจะ คน สัตว์ สิ่งของ

แต่ความเป็นจริงเค้า อยู่ในรูปแบบ นั้น มีแต่ มนุษย์ผู้หลงผิดเท่านั้น ที่เข้าไปยึดว่า มันต้องเป็นแบบนี้สิ แบบนั้นมันไม่ใช่นะ

จึงทำให้ ชีวิตที่แสนจะธรรมดา วิ่งหาความหมายของ
ความมหัศจรรย์แห่งความคิด ของใครของมัน

มันจึงเกิด การทะเลาะ เห็นมุมต่าง ไม่เข้าใจ
แตกต่างกัน จบด้วย การแตกแยก
เนื่องจาก ความคิด ไม่เหมือนกัน

ถ้าเราวางหัวใจ ไว้ถูกที่ กันสักนิด
เราอาจจะ เข้าใจด้วยว่า เราก็แค่ “มนุษย์”
ผู้อหังการ์ ที่พยามๆจะ เปลี่ยนทุกๆช่วงเวลาให้เป็นไปดั่งใจ

ชั่วคราว สวยงามเสมอ
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒