ความเกิดและความดับ

ความเกิดและความดับ
ที่มีกับสรรพสิ่ง
เพียรดูให้รู้จริง
ย่อมเป็นทางสร้างปัญญา
ผู้รู้อย่างแจ้งชัด
สามารถตัดปวงตัณหา
เพราะเขารู้ดีว่า
คนเกิดมาแล้วต้องตาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๕