พระว่ามัจจุราช

พระว่ามัจจุราช
ผู้ตัดขาดเส้นชีวิต
ของสัตว์ทุกชนิด
ที่กำเนิดก่อเกิดมา
มักจะเข้าทำลาย
คนให้ตายก่อนเวลา
ส่วนมากผู้มุ่งหน้า
คิดแต่หาความสำราญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕