เดินทางถึงที่หมาย

เดินทางถึงที่หมาย
ความเลวร้ายก็ผ่านพ้น
กิเลสเผาใจตน
ให้ร้อนรนก็ดับไป
บุคคลผู้เช่นนี้
ใจย่อมมีความผ่องใส
ไม่กลัวต่อสิ่งใด
ชื่อว่าไร้ความกังวล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๕