ความซื่อกินไม่หมด

ความซื่อกินไม่หมด
ส่วนความคดกินไม่พอ
คำสอนเชิงคำขอ
ที่โบราณกล่าวขานไว้
การงานผิดศีลธรรม
แม้จะนำสู่เส้นชัย
แต่มักจะนำภัย
เอามาให้เมื่อปลายมือ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๕