การอยู่กับหมู่คน

การอยู่กับหมู่คน
จะให้พ้นทุกข์และภัย
ต้องเลือกที่นิสัย
อันเป็นไปทางเดียวกัน
ถ้าไปคนละทาง
ยากจะสร้างความสัมพันธ์
มิตรภาพที่คิดฝัน
ไม่มีวันจะเป็นจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๕