เมื่อประสบพบปัญหา

เมื่อประสบพบปัญหา
สุดปัญญาจะแก้ไข
นักปราชญ์ท่านว่าไว้
มักทำใจให้มืดมน
และมักถูกหลอกลวง
จากปวงเหล่าทรชน
โดยมาแสดงตน
ว่าเป็นมิตรคิดหวังดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๕