จระเข้ใหญ่กว่าชลาลัย

จระเข้ใหญ่กว่าชลาลัย
ทำไฉนจะมีที่ซุกซ่อน
สีหราชใหญ่กว่าพนาดร
จะกินนอนเดินย่างได้อย่างไร
สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้
ล้วนต้องมีที่พิงอิงอาศัย
จะโดดเดี่ยวเพียงหนึ่งไม่พึ่งใคร
ถึงอยู่ได้ก็มักจักไม่นาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕