สันโดษ

ทำใจให้ยินดี
สิ่งที่มีและที่ได้
เพียรทำหน้าที่ไป
โดยที่ไร้ความกังวล
นี้คือความสันโดษ
เกิดประโยชน์แก่ทุกคน
สุดยอดแห่งกุศล
ช่วยให้พ้นจากบ่วงมาร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๕