ความวิบัติวุ่นวายในสังคม

ความวิบัติวุ่นวายในสังคม
ถึงล่มจมทุกข์ยากอย่างหนักหนา
เปรียบเหมือนหินฝนทองลองปัญญา
เครื่องพิสูจน์คุณค่าราคาคน
ท่านผู้ใดกำจัดวิบัติได้
และทำให้สัมฤทธิ์อิฏฐผล
ผู้นั้นจึงชื่อว่าปัญญาชน
เป็นบุคคลควรคู่การบูชา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๕