คำพูดของคนพาล

คำพูดของคนพาล
แม้อ่อนหวานสักปานใด
นักปราชญ์ท่านเตือนไว้
อย่าทุ่มใจไปสัทธา
เพราะอาจเหมือนยาพิษ
ที่คนคิดจะเข่นฆ่า
ปรุงแต่งแอบแฝงมา
ในน้ำผึ้งอันพึงใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๕