สรรพสัตว์ สรรพสิ่ง

สรรพสัตว์ สรรพสิ่ง
มีความจริงอยู่สองชั้น
หนึ่ง จริงสมมุติกัน
ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้
สอง จริงปรมัตถ์
สิ่งและสัตว์นั้นไม่มี
ทุกอย่างในโลกนี้
เพียงอุบัติตามปัจจัย
ความจริงทั้งสองนี้
มีคุณค่าอันยิ่งใหญ่
ผู้ที่ทำตามได้
อยู่ที่ไหนก็ร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ก.พ. ๒๕๖๕