ทุกข์-สุขในชีวิต

ทุกข์-สุขในชีวิต
มีความคิดคอยนำหน้า
คิดดีนำสุขมา
คิดชั่วทุกข์ลุกลามไหม้
คิดให้ คิดเมตตา
คิดสัทธาในเรื่องใด
ปัญญากำกับไว้
ชื่อว่าใจที่คิดดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ก.พ. ๒๕๖๕