รัก-ชังในหัวใจ

รัก-ชังในหัวใจ
จะของใครหรือของเรา
ล้วนนำเอาความเขลา
มากั้นขวางทางปัญญา
คนรักทำอะไร
มักถูกใจไร้ปัญหา
คนชังมักไร้ค่า
ขัดลูกตาไม่น่ามอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ก.พ. ๒๕๖๕