พูดอย่างทำอีกอย่าง

พูดอย่างทำอีกอย่าง
นี้เป็นทางให้รู้ใจ
จนถึงรู้นิสัย
ว่ามิใช่คนซื่อตรง
คนคดเหมือนงูพิษ
ใครเผลอจิตไปลุ่มหลง
หรือคิดไปเสริมส่ง
มักจะพบประสบภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕