อำนาจ

อำนาจเขามีไว้
เพื่อให้ใช้กำจัดทุกข์
และใช้สร้างความสุข
แก่มวลเหล่าชาวประชา
ปราบปรามเหล่าคนร้าย
มิยอมให้สร้างปัญหา
คุ้มครองและรักษา
คนดีให้พ้นภัยพาล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๕