พระว่า อคติ

พระว่า อคติ
ความดำริไม่ซื่อตรง
เพราะความรัก เกลียด หลง
และความกลัวในหัวใจ
บาปกรรมทั้งสี่นี้
หากเกิดมีในใจใคร
ยิ่งผู้ที่เป็นใหญ่
มักทำลายความเป็นธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๕