วิสัยบัณฑิตชน

ตรวจตราหน้าที่ตน
ว่าเกิดผลประการใด
ไม่ยุ่งหน้าที่ใคร
นี้วิสัยบัณฑิตชน
นักปราชญ์ท่านสอนไว้
ว่าทำให้เกิดมงคล
อย่างน้อยก็ส่งผล
ให้ข้ามพ้นความวุ่นวาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๕